top of page

Om FEStIVALEN
 

Kom med til Danmarks første Craftivism Festival den 29. april – og bliv en del af kampen mod fast-fashion og tøjspild!

Men hvad betyder det hele og hvem står bag festivalen?

Hvad er Craftivism Festival?

Craftivism festival er en endags-festival, der har fokus på tekstilaffald i modeindustrien, men  med en håbefuld og inspirerende tilgang. Sammen vil vi inspirere og skabe fællesskab omkring, hvordan vi kan give nyt liv til kasserede tekstiler, og få et mere bæredygtigt tøjforbrug.

Hvad betyder Craftivism?

Craftivism er en sammentrækningen af ordene ‘craft’ og ‘activism’, hvilket refererer til at bruge kreativitet og håndarbejde til at skabe forandring – i denne sammenhæng forandring ift. klima og miljø.

Craftivism-projektet giver unge muligheden for at blive en del af den grønne omstilling ved at udruste dem med viden, værktøjer og fællesskab til selv at kunne tage kampen op mod tøjspild og fast fashion. Projektet forholder sig til unges klima-angst gennem empowerment, håb og konkrete handlingsrettede metoder, og inspirerer unge til at vise vejen mod et mere bæredygtigt tøjforbrug.

Hvem står bag Craftivism Festivalen?

Craftivism Festival er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening.

Rewair
En forening, der blev stiftet i 2020, og som målrettet arbejder mod mere bæredygtighed i tekstilbranchen. Re:Wair er grundlagt af et ungt iværksætter-team, der lærte hinanden at kende på baggrund af et ønske om helt konkret at engagere flere unge i kampen mod fast fashion og tøjspild via hands-on empowerment.


Norion

Et rådgivningsfirma med 30 års erfaring inden for bæredygtighed. Norion (tidl. PlanMiljø) huser nogle af Danmarks førende eksperter indenfor ressourcespild i mode- og tekstilbranchen samt antropologer med indsigt i bæredygtig adfærd, frivilligledelse og procesfacilitering.


Ungdomsskoleforeningen
En landsdækkende medlemsorganisation, der repræsenterer alle landets 98 kommunale ungdomsskoler og understøtter ungdomsskolernes arbejde med unge gennem udviklingsprojekter, workshops, konferencer og interessevaretagelse.

Ungdomsskoleforeningen

Sponsorer og Partnere

Programmet for Festivalen er planlagt i samarbejde med Kildevæld Kulturcenter. Kildevæld kulturcenter er den perfekte samarbejdspartner, bl.a. fordi selve huset er fremstillet af genbrugsmaterialer og dermed går hånd i hånd med festivalens vision om genbrug og genanvendelse. Derudover er det er sted, der støtter op om ung kreativitet og nyskabende ideer.

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) støtter festivalen økonomisk med en opfordring til, at folkeoplysningen som helhed inviteres til at deltage i samskabelse af den landsdækkende Craftivism Festival. En bred deltagelse bidrager til implementering af Craftivism i folkeoplysningen, samt styrker lokale og landsdækkende netværk, der også fremadrettet kan fremme en fælles bæredygtighedsindsats.

Danmarks Biblioteksforening (DB)
Festivalen indgår som en del af DBs UGE17, der er en landsdækkende temauge om FN’s 17 verdensmål. UGE17 tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 

Røde Kors har givet adgang til alle de skjorter, der er brugt til Upcycling Challenge. Det fulde beløb, som skjorterne har kostet, benyttes til Røde Kors’ projekter.

Kontakt


Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på mail: contact.rewair@gmail.com

bottom of page